Valgre ja akordion

 Kavas olevad 16 Raimond Valgre laulu on Henn Rebane komponeerinud akordionile ja
kasutanud oma töödes eri ajastute muusikalisi ning tehnilisi võtteid. Toredaid üllatusi leiab
igast palast ja kontserdil kaastegev Jüri Aarma räägib vahele huvitavaid seiku ning mälestusi R.Valgre elust.
Pilt koos Jüri Aarmaga.
 

Raimond Valgre “Ma loodan, et saan sellest üle” Jüri Aarma meloodikum, Henn Rebane akordion, Pillimeeste Klubi


Raimond Valgre “Narva valss”, Pillimeeste klubi

Raimond Valgre “Tartu Marss”, Pillimeeste klubi

Raimond Valgre “ Saaremaa valss”, Pillimeeste klubi

 

Jüri Aarma ja Henn Rebane
Jüri Aarma ja Henn Rebane